Etiketa je izuzetno bitna u prodaji proizvoda. Pored informisanja etiketa treba da privuče kupca da kupi vašu robu. Zato je važan dizajn i kvalitet izrade – štampe.

Etikete se uglavnom izrađuju na samolepljivom papiru. Ne moraju biti samo kvadratne, one se mogu prilagoditi vašem proizvodu.

Jedan od načina da cena izrade etikete bude jeftinija je prilagođavanje oblika već postojećem alatu. Iz tog razloga važno je da nas kontaktirate pre samog dizajna.