Grafika Tejić je prateći potrebe svojih klijetana u ambalažiranju izvršio prilagođavanje sopstvenog tehnološkog procesa za štampanje i izradu kolorne ambalaže preduzećima kojima je potrebna ambalaža po povoljnim cenama.

Dizajn ambalaže može biti kreiran prema postojećim alatima ili prema novoj zamisli klijenta.

Štampanje ambalaže se vrši u jednoj i više boja ili u koloru, a prema zahtevu kupaca vršimo lakiranje ili plastificiranje.

Prema istraživanjima, štampa u punom koloru ima sledeće prednosti:
Čak su 80% veće šanse da će osoba zapamtiti pročitano ukoliko je štampa u punom koloru.
Ljudi će 55% češće uzeti promotivni materijal odštampan u koloru. Proizvodi u ambalaži štampanoj u koloru se kupuju 85% češće.

Ambalažom se štite upakovani proizvodi pri manipulaciji, transportu i prodaji od mehaničkih oštećenja, gubitka mase sadržaja i nedopuštenih manipulacija. Ona omogućava da ne dođe do promena kvaliteta pod delovanjem atmosfere, hemijskih i fizičkih uticaja, delovanja mikroorganizama itd.

Pravilno odabrana ambalaža omogućava lakšu manipulaciju, jednostavnije uskladištenje i lakšu upotrebu upakovanih proizvoda. Ona ima i funkciju da atraktivnim izgledom privuče pažnju kupaca i pobudi želju da se kupe upakovani proizvodi. Činjenica je da se svi savremeni procesi proizvodnje završavaju pakovanjem i za mnoge proizvode široke potrošnje ambalaža je presudan faktor plasmana. Zbog navedenih razloga razumljiv je veliki interes proizvođača za ambalažu i pakovanje.